top of page

INTERVENČNÍ

KARDIOLOGIE

Intervenční kardiologie (IK) je oblast medicíny v rámci specializace kardiologie. Využívá specializované zobrazovací a jiné diagnostické metody k hodnocení průtoku krve, tlaku v koronárních tepnách a komorách srdce, a také technické postupy a léky k léčbě abnormalit, které zhoršují funkci kardiovaskulárního systému. IK se zabývá katetrizační léčbou srdečních chorob. Tato oblast zahrnuje diagnostiku a léčbu ischemické choroby srdeční, cévních onemocnění a získaných strukturálních srdečních onemocnění. Intervenční dětská kardiologie diagnostikuje a léčí především vrozené srdeční vady. IK se rozrostla souběžně s velkými úspěchy v technikách a technologiích do mnoha inovací ve své poměrně krátké existenci-první balónková angioplastika byla provedena až v roce 1977.

ben158_bentley_product_begraft_coronary_

Mimořádný systém koronárního stentgraftu kombinuje vysoce flexibilní jednovrstvý stentgraft s nízkoprofilovým balónkovým katétrem, který nabízí bezkonkurenční kompatibilitu s malým vodicím katétrem. Kobalt-chromová platforma stentu je pokryta mikroporézní membránou ePTFE

Systém koronárního stentgraftu BeGraft je indikován pro:

  • léčbu akutní perforace a ruptury koronární tepny

  • pro aneuryzma koronární tepny a aneuryzma štěpu koronárního bypassu

Menší poranění, rychlejší postup prostřednictvím nízkého profilu (5 FR kompatibilita pro všechny velikosti). Vynikající přístup k lézím díky výjimečné flexibilitě. Cenově výhodné díky 3 leté životnosti.

ben180-begraftcoronary-cover-009-rgb-72d
bottom of page