top of page

INTERVENČNÍ

RADIOLOGIE

Intervenční radiologie (IR) je minimálně invazivní lékařská metoda, která umožňuje nahradit či usnadnit chirurgický výkon pod dohledem zobrazovací techniky. Intervenční radiologická léčba se stala primární metodou pro různé typy zákroků. Nabízí menší riziko, méně bolesti a kratší dobu na zotavení ve srovnání s otevřenou operací. IR založil na počátku 60. let Charles Dotter, který vynalezl  angioplastiku a katétrem zavedl stent k léčbě onemocnění periferních tepen.

logo_begraft_white_web.png

Systém periferního stentgrafu Plus jedinečně kombinuje mimořádnou radiální sílu spolu s pozoruhodnou flexibilitou.

Systém periferního stentgraftu BeGraft Peripheral Plus je indikován k intraluminálnímu chronickému umístění do pánevních a renálních tepen pro:

  • Obnovení a zlepšení průchodnosti

  • Léčbě aneuryzmat, akutních perforací, akutních ruptur a píštělí

Spolehlivé těsnicí vlastnosti prostřednictvím

jedinečného sendvičového designu.

Jemný přístup k lézím díky vysoké flexibilitě.

Silná výkonnost v komplexních lézích díky zvýšené radiální síle.

stiahnuť (1).png
ben179-bgp-model-23-rgb-72dpi-fmvp3pc7sa
ben158_bentley_product_begraft_periphera

Jednovrstvý systém periferního stentgraftu vyniká vysokou radiální silou při zachování mimořádné flexibility a nízkého profilu. Platforma stentu z kobalt-chromu je pokryta mikroporézní membránou ePTFE.

Systém periferního stentgraftu BeGraft Peripheral je indikován k intraluminálnímu chronickému umístění do pánevních a renálních tepen pro:

  • obnovení a zlepšení průchodnosti

  • léčbě aneuryzmat, akutních perforací, akutních ruptur a píštělí

Menší poranění, rychlejší postup prostřednictvím nízkého profilu   (6 FR kompatibilita do průměru 8mm).

Vynikající přístup k lézím díky výjimečné flexibilitě. Předvídatelné chování stentu díky minimálnímu zkrácení a vysoké radiální síle.

BYV Model5 RGB HR_edited.jpg
beyond  foto_edited.jpg

Systém žilního samoexpandibilního stentu BeYond Venous

◉Optimalizovaná radiální síla vyvinutá pro obnovení spolehlivého průtoku krve v postižené cévě.

◉Flexibilita bez námahy, zvýšený výkon
a odolnost proti ohybu pro adaptaci žilní anatomii

◉Přesné nasazení pro zajištění předvídatelné cílové zóny
a minimální zkrácení

BYV-Model4-RGB_edited.png
ben000-bga-high-conformability-and-stabi
ben000_begraft_aortic_rgb_wtk_extern_wit

Jednovrstvý systém periferního stentgraftu pro cévy s velkým průměrem. Platforma stentu vyrobená z kobalt-chromu je pokryta mikroporézní ePTFE membránou a vyznačuje se vysokou radiální silou při předvídatelném zkrácení.

Systém Aortálního stentgraftu BeGraft je indikován pro:

  • implantace do nativní anebo opakující se koarktace aorty (CoA) u dospívajících nebo dospělých pacientů

  • obnovení a zvýšení průchodnosti pánevních tepen

Vysoká přizpůsobivost a stabilita díky designu stentu a materiálu CoCr s vynikající flexibilitou a radiální silou.

Předvídatelné chování stentu díky předvídatelnému zkrácení. Optimalizovaná péče o léze prostřednictvím široké škály průměrů (12-24 mm) a délek (19-59 mm).

ben158_bentley_product_besmooth_peripher

Systém periferního stentu vyniká vysokou radiální silou při zachování mimořádné flexibility a nízkého profilu.

Systém periferního stentu BeSmooth je indikován k léčbě de novo nebo restenotických arterosklerotických lézí v chráněných periferních tepnách. 

Menší poranění, rychlejší postup prostřednictvím nízkého profilu (6 FR kompatibilita pro všechny velikosti).

Vynikající přístup k lézím díky výjimečné flexibilitě.

Vysoká přizpůsobivost a stabilita díky designu stentu s technologií otevřených buněk a materiálu CoCr s vysokou radiální silou.

ben181-bsp-cover9-rgb-72dpi-2e8px5bh89p.
ben158_bentley_product_besmooth_peripher

Systém periferního stentu vyniká vysokou radiální silou při zachování mimořádné flexibility a nízkého profilu.

Systém periferního stentu BeSmooth je indikován k léčbě de novo nebo restenotických arterosklerotických lézí v chráněných periferních tepnách. 

Menší poranění, rychlejší postup prostřednictvím nízkého profilu (6 FR kompatibilita pro všechny velikosti).

Vynikající přístup k lézím díky výjimečné flexibilitě.

Vysoká přizpůsobivost a stabilita díky designu stentu s technologií otevřených buněk a materiálu CoCr s vysokou radiální silou.

ben181-bsp-cover9-rgb-72dpi-2e8px5bh89p.
image.png

BeBack crossing katétr

Crossing katétr BeBack je nízkoprofilový podpůrný katétr s možností přechodu a cíleného opětovného vstupu s nitinolovou jehlou s nastavitelnou délkou a rotací o 360°.

K dispozici v provedení 2.9F a 4.0F pro retrográdní, antegrádní a crossover přístup. S BeBack crossing katétrem je možné využít více možností, jako je antegrádní, retrográdní a crossover, pro intraluminální i subintimální přístup ke stenotickým nebo okludovaným lézím.
Díky tomu je crossing katétr BeBack  kompatibilní s 0,014" a 0,018" vodičem efektivním řešením pro periferní rekanalizace.

bottom of page